top of page

Inrichting wildbiotoop

Wild heeft de juiste dekking en voeding nodig om te floreren. Monotone landbouwvlaktes zijn geen ideale biotoop voor plant en dier. Dankzij 20 jaar ervaring creëren wij de ideale biodiversiteit voor een mooi jachtrevier. Daarbij zijn wij uw schakel tussen de betrokken landbouwers, de juiste aanlegpartners en de subsidiërende overheden.

 

Veritage is uw eerste aanspreekpunt voor biotoopverbetering. Wij adviseren u over veldbosjes en haagkanten, wildakkers en weiland, poelen en boomgaarden, ... Zo werken wij mee aan een rijk en gezond wildbestand.

bottom of page